نرخ دلار در ۱۰۰ روز اخیر سه برابر شده، به نظر شما برای توقف این روند چه باید کرد؟

public poll

مردم دست از خرید بی‌رویه دلار بردارند – 20K

👍👍👍👍👍👍👍 59%

تیم اقتصادی دولت تغییر کند – 8K

👍👍👍 23%

دولت نرخ بهره بانکی را افزایش دهد – 3K

👍 9%

روابط خود با کشورهای باقیمانده در برجام را توسعه دهیم – 3K

👍 9%

👥 34436 people voted so far.