🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام جعفر صادق (ع): نفَس کسى که بخاطر مظلومیّت ما اندوهگین شود، تسبیح است و اندوهش براى ما، عبادت است و پوشاندن راز ما جهاد در راه خداست، سپس امام افزود: این حدیث را باید با طلا نوشت!

⏳امروز ‌شنبه

۸ تیر ۱۳۹۸

۲۵ شوال ۱۴۴۰

۲۹ ژوئن ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM