🔰  استرالیا زندگی میکنی؟ 🇦🇺

✅ بچه‌هات توی استرالیا هستن؟
✅ دوست داری اخبار و حوادث استرالیا رو با زبان فا�

🔰 استرالیا زندگی میکنی؟ 🇦🇺

✅ بچه‌هات توی استرالیا هستن؟

✅ دوست داری اخبار و حوادث استرالیا رو با زبان فارسی دنبال کنی؟

✅ میخوای در جریان آخرین خبرهای مهاجرت به استرالیا قرار بگیری ؟

🔰 به بزرگترین شبکه خبری ایرانیان مقیم استرالیا در تلگرام بپیوندید🏻

@audivar

https://t.me/audivar