گزارش دیلی بیست:

🔹ترامپ موسس توییتر، جک دورسی را صدا کرده کاخ سفید و گفته چرا فالوئرهام کم شدن؟

دورسی هم گفته اینها ربات بودند ما همشون رو حذف کردیم و حتی فالوئرهای خودم هم کم شدن. ترامپ از این که فالوئرهاش از اوباما کمتره خیلی ناراحت شدند

@AkhbareFori