♦️اظهارات تازه ترامپ در خصوص ایران

‏ترامپ:

🔹ما ایران را تحت نظر داریم و چیزهای زیادی در رابطه با ایران جریان دارد.

🔹ما در برابر ایران آماده هستیم.

🔹خواهیم دید که چه پیش می‌آید. اما فقط این را می‌گویم که بسیار آماده‌ایم.

اخبار سیاسی بدون سانسور‌ را اینجا دنبال کنید

https://t.me/joinchat/AAAAADvSuvnOiD9CbJv8LQ