♦#زندگی_بهتر/ چگونه مشکل سردی و عدم رابطه جنسی با همسرمان را حل کنیم؟

🔹نداشتن رابطه جنسی یکی از مهمترین دلایل جدایی زوج‌ها از هم است

🔹اگر می‌بینید همسرتان به رابطه با شما تمایلی نشان نمی‌دهد، به جای دعوا و بحث، راه دیگری را در پیش بگیرید، در غیر این صورت همسرتان را بیشتر از خود رانده اید

اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1115610