♦️اظهار نظر عجیب رفیق دوست درباره دوران دفاع مقدس: زمان جنگ اگر کسی ماده اولیه داشت و نمی‌فروخت با تهدید به کشتن از او می‌خریدیم

راهکارهای اولین وزیر سپاه برای گذر از تحریم‌ها:

🔹چند متخلف بخش خصوصی را اعدام کنند

🔹 یکی از راه های دور زدن تحریم‌ها واگذار کردن فروش نفت به بخش خصوصی است

🔹دولت باید بازار روانی را از مردم بگیرد. مصرف در حد نیاز باشد. مردم هم رعایت کنند و بدانند دولتشان از نظر اشپزخانه فکر اساسی کرده است

متن سخنان رفیق دوست را در لینک زیر بخوانید

www.khabarfoori.com/detail/1104113