🔷فسیل زنده ۳۰۰ میلیون ساله کشف شد

🔹یکی از قدیمی‌ترین گونه جانوری در حال انقراض در شهرستان سیب و سوران توسط یک خانواده اهل سیب مشاهده شد.

🔹سخت پوست آبزی با نام علمی Triops Cancriformis که در دنیا به نام فسیل زنده نامگذاری شده چند ماه پیش برای اولین بار در تالاب هامون دیده شده بود این بار توسط یک خانواده اهل سیب در شهرستان سیب و سوران مشاهده شد.

‍ ‍

اخبار لحظه ای #سیستان_و_بلوچستان 

t.me/joinchat/AAAAAD-UKN1dpieuvZKa4A