♦️آتش سوزی در هتل آسمان شیراز ۸ مصدوم بر جای گذاشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز: 🔹این حادثه هشت مصدوم برجای گذاشت که شش مصدوم به صورت سرپایی در محل درمان و دو مصدوم برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند. 🔹دو نفر از مصدومان این حادثه از نیروهای آتش نشان…