♦️یک شرکت انرژی آلمانی دیگر از حضور در ایران انصراف داد

🔹️شرکت انرژی آلمانی وینترشال می‌گوید که پس از انقضای تفاهم‌نامه‌اش با شرکت ملی نفت ایران، دیگر به دنبال انجام پروژه‌ها در ایران نخواهد بود/تسنیم

@AkhbareFori