کاهش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان پارلمان و سنای شیلی در واکنش به اعتراضات

🔹نمایندگان پارلمان شیلی پس از گذشت پنج هفته از اعتراضات مردمی به نظم اقتصادی، طبقاتی و نابرابری در این کشور و در پاسخ به مطالبات معترضان، با تصویب قانونی، حقوق دریافتی تمامی اعضای پارلمان و مجلس سنای کشور را ۵۰ درصد کاهش دادند.

🔹این پیشنهاد با موافقت تمامی ۱۵۰ عضو پارلمان و بدون مخالف به تصویب رسید.

@AkhbareFori