کشف ۳۵ مُهر استوانه‌ای متعلق به عصر آهن

سرپرست هیئت باستان شناسی گورستان قره تپه سگزآباد قزوین:

🔹کاوش در گورستان نویافته عصرآهن ۲ و ۳ قره تپه این منطقه، به کشف ۳۵ مهر استوانه‌ای از نوع مهرهای محلی و ایالتی آشوری منجر شد که نشان از جایگاه قابل توجه این محوطه در حوزه فرهنگی آشور دارد./ ایرنا

تخصصی ترین رسانه #قزوین

https://t.me/joinchat/AAAAAD8h-fLG38EmK51UnA