مولایی، شهروند مغولستان شد!

🔹سعید مولایی، جودوکار ۲۷ ساله ایرانی، بعد از درخواست پناهندگی به آلمان، حالا قب�

مولایی، شهروند مغولستان شد!

🔹سعید مولایی، جودوکار ۲۷ ساله ایرانی، بعد از درخواست پناهندگی به آلمان، حالا قبول کرده است برای مغولستان به میدان برود./طرفداری

@AkhbareFori