توضیحات مفسر قرآن درباره ویدئوی جنجالی‌اش در یک برنامه تلویزیونی

🔹ابوالفضل بهرام پور، مفسر قرآن کریم که اظهاراتش در یک برنامه قرآنی تبدیل به سوژه جنجالی رسانه‌ها شد، گفت: معترض با محارب فرق می‌کند. من خودم جز مخالفین گرانی‌های اخیر هستم. سال‌هاست در کشور مخالف با سیاست‌ها وجود دارد و نقد هم کرده‌اند کجا با آنها مانند محاربین برخورد شده است.

@AkhbareFori