🔹فروش ویژه پرتال آموزشی برای تمام آموزشگاه های سطح کشور

📌مدیریت ثبت نام

📌مدیریت حرفه ها

📌مدیریت دوره ها

📌مدیریت اساتید

📌مدیریت کلاس ها

📌مدیریت کاربران سیستم

و...

🔹کسب اطلاعات بیشتر:

http://php.faradata.co/login

🔹ارتباط با ما :

👤 @FaraData_Commerce

📞 09107255014

🌐 FaraData.co