علی علیزاده،کارشناس مسائل سیاسی درخارج ازکشور:

🔹مقاله نیویورک تایمز ۷آبان میگویدبه علت سقوط ۲هواپیمای۷۳۷،بویینگ ۷میلیارد دلار ضرر کرده

🔹سقوط سومین بویینگ یکی ازبزرگترین شرکتهای آمریکا رابه ورشکستگی میکشاندویک آبروریزی بزرگ برای کل صنعت آمریکاست

🔹بویینگ در حال حاضر متهم قتل ۱۷۶نفر است،چه کسی جعبه سیاه را دست متهم می‌دهد؟

@AkhbareFori