افشاگری ناشیانه‌ وزیر بازرگانی آمریکا درباره نقش این کشور در شیوع ویروس کرونا در چین؛

🔹ویروس کرونا خروج شرکت‌های آمریکایی از چین را تسریع خواهد کرد!

@Akhbarefori

  دانلود ویدئو