دعوای بین بابک حمیدیان و کارشناس برنامه «هفت» بالا گرفت

احسان رستگار:

🔹شما هم می‌خواهی هم از توبره بخوری و هم از آخور

بازیگر فیلم «چ»:

🔹من درخت چهارراه هَر وَر باد نیستم که اگر با اوج کار کردم یا با پول باد آورده از جیب معلمان و بازنشستگان و بیمه‌شدگان سوار موج بشوم و فراموشکارانه جهان را به دو قسمت خودی و غیرخودی تقسیم کنم

متن تند بابک حمیدیان و‌ماجرای جدال لفظی در لینک زیر⬇

sornakhabar.com/newsview/132069