سوال جنجالی مجری تلویزیون از معاون حداد عادل تو فرهنگستان زبان و ادب فارسی/چرا فقط برای واژه‌های "انگلیسی"، معادل تصویب می‌کنید و کاری با معادل‌سازی برای کلمات "عربی" ندارین؟!

واقعا "شگفتانه" به جای "سورپرایز"، مصوب شماست یا مثل "کش‌لقمه"، دروغه؟؟

چرا برای "نوستالژی"، معادل فارسی تصویب نکردین؟؟

@AkhbareFori