🔴تبریزیان بازداشت شد؟ دولت بهار نوشت: 🔹درپی شکایت از کتابسوزی شیخ عباس تبریزیان برخی خبرها حاکیست وی بازداشت شده است. 🔹اخیرا کلیپی از تبریزیان در حال آتش زدن کتاب طب هاریسون در شبکه های اجتماعی منتشر شد که بازتاب منفی وسیعی داشت. @Akhbarefori