#خبرفورى

🔹پرواز صبح امروز تهران به کرمانشاه در فرودگاه کرمانشاه دچار حادثه شده است.

🔹️به کسى آسیب نرسیده اما شاهدان عینى از خروج هواپیما از باند خبر مى دهند.

🔹️اخبار تکمیلى اعلام مى شود./کن نیوز

#اخبارفوری_کرمانشاه را اینجا ببینید

t.me/joinchat/AAAAAD_K7d_LG-5DwIMR4Q