انتقادهای مهمان ادبی تلویزیون از گزارشگران فوتبال روی آنتن زنده!

اسماعیل امینی، استاد ادبیات:

🔹اینکه میگن انرژی‌تون رو روونه کنین تا فلان تیم پیروز بشه، "خرافه" است، در حد فال نخود و فال ورق! ما "دعا" تو فرهنگ‌مون داریم نه "انرژی"! من تو خونه گشتم انرژی پیدا نکردم که بفرستم!

🔹متفاوت حرف زدن، شهرت نمیاره. راه شهرت، مطالعه و دقت است!

@Akhbarefori