♦️در نخستین جلسه دادگاه استیضاح ترامپ چه گذشت؟ 🔹نمایندگان دموکرات در نخستین جلسه دادگاه استیضاح رئیس‌جمهور آمریکا در مجلس سنای این کشور در وادار کردن دولت به ارائه اسنادی در ارتباط با اوکراین ناکام ماندند. 🔹نمایندگان مجلس سنا هنگام رأی به هر سه طرحی که خواستار…