♦#چند_خبر_کوتاه

🔹علیرضا پناهیان: طرح دوقطبی‌سازی از طرف رئیس‌جمهور عجیب است. رئیس‌جمهور هم علیه دوقطبی‌سازی سخن می‌گوید هم خود، دوقطبی‌ ایجاد می‌کند. ذلیل کردن یک قطب و عزیز دانستن قطب دیگر، رفتاری منافقانه است.

🔹نتانیاهو: جنگ با غزه شاید قبل از انتخابات رخ دهد.

🔹سازمان مبارزه با مجازات اعدام: عربستان از ابتدای سال میلادی، ۱۳۰نفر را اعدام کرده است.

@AkhbareFori