♦️رشد اقتصادی ژاپن هم منفی شد!

🔹رشد اقتصادی سومین اقتصاد بزرگ جهان به طرز غیر منتظره‌ای کاهش داشته است. برخی از کارشناسان، لایحه افزایش مالیات بر فروش، طوفان‌های فصلی، جنگ تجاری و شیوع ویروس کرونا را عامل اصلی این عملکرد عجیب می‌دانند.

@AkhbareFori