🔹روستاهای پارده و اردوت واقع در بخش سوسن ایذه حال و روز خوبی ندارند. نبود برق، گاز، آب، مرکز بهداشت، مدرسه و از همه مهم‌تر شاید راه ایمن و جاده مواصلاتی!

🔹۳۵۰۰ نفر مردم روستاهای این منطقه در اوج محرومیت به سختی زندگی می‌کنند.

@AkhbareFori