قایق تفریحی فضایی GalaXsea یک هتل ۵ستاره به شکل قایق تفریحی معلق در فضا برای سال‌های آینده است که به صورت نمونه مفهومی ترسیم شده است.

روزگاری گردشگری فضایی در جهان امری طبیعی خواهد شد.

تازه‌های تکنولوژی را اینجا ببینید

https://t.me/joinchat/AAAAAD7UunA3d8yjAUMSVg