♦#چند_خبر_کوتاه

🔹گزارش شبکه آمریکایی:هرگونه جنگ احتمالی میان آمریکا و ایران فاجعه‌بار است و هیچ‌ برنده‌ای نخواهد داشت.

🔹آیت الله گرامی: مبارزین اول انقلاب خانه نشین شده اند در عوض کسانیکه یک امضا از آنها در حمایت از انقلاب دیده نمی شود، چهره شده اند.

🔹وزیر نیرو:هیچ شهرِ دارای تنش آبی تا ۱۴۰۰نخواهیم داشت؛صنعت آب و برق با رکود مواجه نیست/ ایلنا

🔹مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری:مجوز یکی از دفاتر ‌فروش پروازهای اربعین به دلیل تخلف لغو شد.

@AkhbareFori