♦️جزئیات دومین جلسه رسیدگی به پرونده «گروه عظام» عباس ایروانی؛ متهم ردیف اول قاچاق حرفه‌ای قطعات خودرو: 🔹بنده به هیچ وجه اتهامات وارده را قبول ندارم. 🔹تنها شاکی ما معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه از حدود ۱۰ سال پیش بود و نهاد مذکور در دفتر ما وارد شد و تمام…