🔺گذرنامه برای اربعین باید حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد

دبیر ستاد مرکزی اربعین:

🔹در ستاد اربعین اعتبار گذرنامه ۳ ماه مصوب شد اما اخیرا دولت عراق مدت اعتبار گذرنامه‌های زائران اربعین را حداقل ۶ ماه اعلام کرد.

🔹از تمام زائران می‌خواهیم با داشتن گذرنامه معتبر با حداقل ۶ ماه اعتبار به مرزها مراجعه کنند.

@AkhbareFori