♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹رئیس قوه قضائیه: اگر کانادا از قصد خود برای مصادره غیرقانونی اموال جمهوری اسلامی ایران دست برندارد، ما هم مقابله به مثل خواهیم کرد.

🔹ساروی، نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران با شکست مقابل حریف عنوان‌دار خود از ترکیه از راهیابی به دیدار رده‌بندی بازماند.

🔹رویترز: آرامکو از تولیدکننده به خریدار نفت تبدیل شد!

@AkhbareFori