بعد چرت زدن وزیر تجارت آمریکا در سخنرانی ترامپ حالا خوابیدن آنگلا مرکل حین سخنرانی رهبران جهان در مجمع عمومی س

بعد چرت زدن وزیر تجارت آمریکا در سخنرانی ترامپ حالا خوابیدن آنگلا مرکل حین سخنرانی رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل وایرال شد.

🔹ظاهرا خیلی کسری خواب داشتن😁

@AkhbareFori