♦️مسافران شمال برنج یک‌سال خود را از شهرهای تولیدکننده تهیه کنند

🔹علیزاده‌ شایق رئیس انجمن برنج ایران: در محصول برنج نمی‌توان قیمت یکسانی را برای تمام شهرهای بزرگ و برای تمام مناطق اعلام کرد، هر اعلام قیمتی می‌تواند بر بازار تاثیر بگذارد، اما آنچه مسلم است در برنجی که اکنون در بازار شهرهای بزرگ با نام برنج کیفی ایرانی عرضه می‌شود، گران فروشی اتفاق می‌افتد.

🔹مسافرانی که به شهرهای شمالی سفر می‌کنند، نیاز یک‌سال خود را مسقیم از شهرهای تولیدکننده تهیه کنند.

@AkhbareFori