حذف عنوان "شهید" به ایستگاه‌های بی آرتی رسید!

🔹پس از حذف "عنوان شهید" از برخی معابر شهر تهران، اینبار حذف کلمه شهید به ایستگاه‌های بی‌آرتی رسید!

🔹بر همین اساس اخیراً عنوان شهید از "ایستگاه بی‌آر‌تی شهید مدنی" حذف شده است.

اخبار لحظه‌ای #تهران

t.me/joinchat/DYtO6z3f9rg2Q8bdlsH7aQ