‏سمت چپ گرتا ثانبرگ ۱۶ساله، بدون هیچ دستاورد و موفقیت و راه حلی کاربردی برای حفظ زمین، فقط با ‌گفتن چطور جرئت میکنید، ۱۷۶ میلیون از نتایج گوگل بهش اختصاص یافته

سمت راست بویان اسلت، مخترع اولین سیستم تمیزکننده‌‌ی اقیانوس در ۱۶ سالگی، فقط ۲۴۰ هزار تا از نتایج گوگل بهش اختصاص یافته!

@AkhbareFori