♦️ترکیدگی شبکه فاضلاب صحت ندارد صاحبی مدیرکل روابط عمومی فاضلاب تهران: 🔹تاکنون هیچ گزارشی از ترکیدگی شبکه فاضلاب اعلام نشده است. 🔹با توجه به شیب دار بودن کانال‌های فاضلاب اگر ترکیدگی روی داده بود باید از نقطه‌ای دیگر فاضلاب بیرون می‌زد در حالی که این اتفاق…