♦️انتشار ویدئویی در اهانت به قرآن کریم در دانمارک

🔹پلیس دانمارک ۲۳ نفر را در ارتباط با انتشار ویدئویی با محتوای تحریک‌کننده دستگیر کرد.

🔹در این فیلم «راسموس پالودان» وکیل دانمارکی، یک نسخه از قرآن را در منطقه‌ای از پایتخت که پناهجویان مسلمان در آن سکونت دارند به هوا پرتاب می‌کند.

🔹در پی این اقدام، شرایط متشنج شد و یک گروه از جوانان شروع به اعتراض کردند.

🔹پلیس با دور کردن پالودان از محل، از شهروندان خواست تا منطقه را ترک کنند.

🔹«لارس لوکه» نخست‌وزیر دانمارک این اقدام را حرکتی تحریک آمیز و بی‌معنی توصیف کرد./ فارس

@AkhbareFori