🔻تعجب وبگاه مشهور خبری از اسلحه‌ پیشرفته‌ ایرانی

🔹نشنال اینترست: تک تیراندازهای ایرانی قادرند از فاصله‌‌ 1600 متری دشمن را از پا در بیاورند

🔹برد سلاح حیدر بیش از 1600 متر است که حداکثر 200 متر با پیشرفته ترین سلاح دوربرد آمریکایی( برت M82) اختلاف دارد

🔹وزن این سلاح تک‌تیرانداز با کلیه متعلقات 17.5کیلوگرم است

♦️تحلیل نشنال اینترست از طراحی پیشرفته‌ سلا‌ح‌های ایران را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/950071