♦️برنده باش نباید پخش شود کاتب، عضو شورای نظارت بر صدا و سیما: 🔹با تذکر رهبری نباید برنده باش پخش شود 🔹این که چرا اخیراً مدیر شبکه ۳ این اندازه حاشیه سازی می‌کند، جای سوال دارد. 🔹اعضای شورای نظارت به شدت از اتفاقات اخیر در شبکه ۳ گلایه‌مند هستند. 🔹شورای…