♦️کدام مسئولان نظام باید دارایی خود و فرزندانشان را اعلام کنند

🔹براساس قانون، همه مدیرانی که از زمان تصویب قانون جدید، مسئولیتی داشته‌اند باید دارایی‌شان را اعلام کنند

🔹دارایی‌های اعلام شده از زمان آغاز مسئولیت تا پایان، نزد دستگاه قضایی محرمانه می‌ماند

به‌نظر شما دارایی مدیران پیش و پس از مسئولیت، تغییر معناداری پیدا می‌کند؟ اینجا بحث کنید

khabarfoori.com/detail/1091101