♦️فقط یک بیمارستان مشهد تاییدیه آتش‌نشانی دارد!

آتش نشانی مشهد:

🔹از ۳۵ بیمارستان در مشهد، فقط یک بیمارستان تاییدیه آتش نشانی دارد و بیمارستان‌های امام رضا(ع) و قائم(عج) هم تاییدیه آتش نشانی ندارند.

🔹مراکز خریدی مانند زیست خاور و سرای عزیز الله اف و بازار مرکزی یک و دو (که محل رفت و آمد زائران است) تاییدیه ندارند.

جزئیات بیشتر درمورد این خبر را اینجا ببینید

https://t.me/joinchat/BXo07zvHqrB9u1m0sUFabw