🎥 شهرام عبدلی: تلویزیون، با برنامه‌ریزی بازیگران را بیرون می‌اندازد

🔶 من، بچه تئاتر هستم/ برخی با یک بازی در تئاتر می‌گویند ما تئاتری‌ها...❗

📌 فیلم کامل گفتگو را در ویژه برنامه نوروزی #سرنا بینید

https://www.khabarfoori.com/detail/924162