♦️ایران می‌تواند ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد از آمریکا شکایت کند

🔹امکان اعمال محدودیت سفر به آمریکا برای کسانی که در سپاه خدمت کردند وجود دارد

گفت و گو خبرفوری با عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/940731