♦️ دولت ناهماهنگ داغ و فرار ظریف ترند شد

🔹هشتگ #دولت_ناهماهنگ در انتقاد از درگیری داخلی دولتی‌ها و استعفای مداوم وزرا و هشتگ #فرار_ظریف با محتوای اینکه وی در برهه کنونی باید پاسخگوی سیاست‌های گذشته خود و نتیجه برجام باشد اما از پاسخگویی شانه خالی می‌کند ترند اول با ۴۳ هزار توییت و ریتوییت است./ دانشجو

@AkhbareFori