♦️آیت‌الله سبحانی: اخذ جریمه دیرکرد ‌حرام است؛ بانک‌ها مطابق نظر مراجع عمل کنند

🔹مرجع تقلید شیعیان قالب استفتائات دفتر خود را مربوط به مشکلات بانکی بیان کرد و گفت: مردم از بانک‌ها وام گرفته و بانک‌ها هم از آن‌ها سود می‌گیرند و در کنار این سود، دیرکرد هم دریافت می‌کنند که مراجع آن را حرام می‌دانند و باید طبق نظر علما عمل کرد.

#ایران_بدون_ربا

@AkhbareFori