♦️مبتلایان به کرونا ویروس که پس از بهبودی از بیمارستانی در شهر ووهان راهی خانه‌های خود می‌شوند.

🔹رعایت توصیه‌های بهداشتی تنها راه مقابله با کرونا است.

🔹کشندگی کرونا تا به امروز کمتر از سه درصد بوده و باقی مبتلایان بهبود پیدا کردند.

@AkhbareFori