♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹سخنگوی وزارت خارجه: سفر بن علوی وزیر خارجه عمان در چارچوب رایزنی‌های مستمر مقامات ایران و عمان است.

🔹ابتکار: حدود ۳/۵ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور داریم.

🔹روزنامه لوپوئن فرانسه: رئیس جمهوری فرانسه در توئیتی توهین‌آمیز، نام خلیج‌فارس را جعل و از آن به عنوان خلیج عربی - فارسی نام برد؛ اقدامی که احساسات مردم ایران را جریحه‌دار کرد.

@AkhbareFori