واکنش سخنگوی شورای نگهبان به ادعاهای محمود صادقی

کدخدایی:

🔹نماینده‌ای در طول چند سال گذشته شایعاتی را دامن زده و به اتهام زنی خود ادامه می‌دهد.

🔹ظاهرا آنچه را خواب می‌بیند هر صبح بی محابا منتشر می‌کند!

🔹نه هیات نظارت رسیدگی می‌کند و نه ظاهرا از قوه قضائیه کاری ساخته است. هر بار که از او سند خواسته می‌شود، شنیده‌هایی بی اساس را تکرار می‌کند!

@Akhbarefori