رهبر انقلاب: حضور در انتخابات هم مایه امنیت است و هم نشانه اقتدار مردم ایران

🔹انشاءالله مردم با حضور خود در یوم الله ۲۲ بهمن امسال ضربه کوبنده ای به سیاست های دشمن وارد خواهند کرد.

🔹یکی از مولفه های مقابله با دشمنان بیرحم و قوی پنجه بین المللی داشتن مجلس قوی است

@AkhbareFori