♦️کفاشیان: رفاقت‌ها در AFC ظاهری است رییس سابق فدراسیون فوتبال: 🔹رفاقت‌ها در AFC ظاهری است 🔹آنها هر موقع بتوانند به فوتبال ایران خیانت می‌کنند 🔹شرایط کنونی ایجاد شده برای فوتبال ایران عجیب و مشکوک است 🔹احتمال می‌دهم که فشارها و لابی‌های خارج از آسیا نیز بر…